Penilaian Keseluruhan TiDu 11

Penilaian Keseluruhan Peserta Training :

No Nama Quizi
D
u
H
e
l
p
!1
Quizi
D
u
H
e
l
p
!2
Quizi
D
u
H
e
l
p
!3
Quizi
R
a
n1
Quizi
R
a
n2
QuizR
o
o
s
t
e
r
i
D
uH
e
l
p
!
i
R
a
n
R
o
o
s
t
e
r
Testimoni Pendamping di Rhjfox Testimoni Peserta di Rhjfox BBC info Seputar iDuHelp! SKUP Training iDuHelp! Jumlah Nilai G
R
A
D
E
1 Amal Awallya 50 45 45 45 50 50 150 100 150 50 50 100 100 985 A+
2 Amalia Syahidah 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+
3 Ayu suciani 50 50 45 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 995 A+ 
4 Bambang Hermawan 45 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 995 A+
5 Dinny Kurnia Hermawan 30 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 980  A+
6 Dwi ayu 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100  1000 A+
7 Eka Marjayanti 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+
8 Fella megita 50 50 50 45 50 50 150 100 150 50 50 100 100 995 A+
9 Heni triyani 40 50 45 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100  935 A+
10 Kitab suci 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+
11 Maulana sani 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100  1000 A+
12 Meisa Erawati 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+
13 Meylda Sarah Parwati 50 50 50 50 50 50 150 100 150 25 50 100 100  975 A+
14 Nikita Jova Tejosuwito 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+
15 Ninda lutfiani 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100  1000 A+
16 Novita Heriyani 50 50 50 50 50 50 150 60 140 50 50 100 100  950 A
17 Olis rosmawatii 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+
18 Riska laina 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+ 
19 Rizki Afri 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+
20 Rubin Hakita 50 50 50 50 45 50 150 100 150 50 50 100 100 995 A+
21 Sarah Riwanda Shofroh 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100  1000 A+
22 Sintia Novita Sari 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+
23 Siti Ela Rohilah 5 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 950 A+
24 Siti Mutmainah 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+
25 Siti Nurhayati 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+
26 Siti Shelatul 45 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 995 A+
27 Tasya Novelia 50 50 50 50 50 50 150 100 150 50 50 100 100 1000 A+

Hijau : Peserta yang LULUS

Keterangan :Jumlah peserta yang dinyatakan lulus adalah 27 peserta dari 27 Peserta

 


Berikut ini gradebook yang terdapat di iDu :

One Response

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.